Upravit stránku

Diagnostika poruch

  • statické vady a zjišťování únosnosti zdiva a betonových prvků
  • zjišťování pevnosti betonu destruktivními metodami na jádrových vývrtech
  • zjišťování pevnosti nedestruktivními metodami
  • zkoušky povrchové pevnosti betonu v tahu (odtrhová zkouška)
  • zpracování stavebně-technických průzkumů podle kritérií TP SSBK
  • stanovení nutných technologických kroků vedoucích k odstranění vad
Odtrhová zkouška